Blog

Je vždycky jednodušší nechat ostatní být a nepodporovat je. Ovšem hodně lidí si neuvědomuje, že nevšímat si druhých je sice snadné, ale platí se za to vysoká cena. V podnikání má tato cena formu ztráty produktivity, administrativní náklady na propouštění lidí a nábor nových, pokles morálky. V manželství zase má tato cena podobu rozvrácených životů....

První náznaky koučovacího přístupu můžeme vysledovat již před 2000 lety u řeckých filozofů Sokrata a jeho žáka Platona.