Kdo jsem a proč se věnuji koučování

Narodil jsem se v roce, kdy lidská noha poprvé stanula na měsíčním povrchu a celý svůj život tak s úžasem sleduji čeho všeho je člověk schopen dosáhnout, když se snaží posouvat své limity a hranice.

Od mládí mě fascinovala historie a psychologie, ale i technické obory a takto se to nakonec promítlo i do mého vzdělání. V tomto spojení "hlavy a srdce" spatřuji od života velký dar díky němuž jsem schopen se na některé věci dívat "dvojím" pohledem a vždy mi pomáhalo i v mé profesní cestě. Proto se to stalo i motem v mém koučování.


A kdo tedy jsem?

Muž, manžel, táta a především člověk, který má úctu k životu a nemá již potřebu nikomu něco dokazovat ... maximálně už jen sobě 🙂. Mojí silnou stránkou je schopnost vidět věci v souvislostech, chuť neustále se vzdělávat a posouvat dále a v každé životní situaci hledat to pozitivní.

Na začátku své profesní cesty jsem si prošel dělnickým prostředím a následně jsem několik let učil na ZŠ a gymnáziu. Dodnes na toto období velmi rád vzpomínám a nesmírně si vážím a těší mě, když se ke mně i dnes některý z žáků hlásí. Následně se již přes 25 let pohybuji na manažerských pozicích v obchodní sféře v českých i zahraničních firmách. Podílel jsem se na budování obchodních týmů i rozvoji firem. Stále jsem se tak pohyboval a pracoval mezi lidmi a s lidmi, takže leadership, oblast personalistiky a rozvoje pracovníků byl dalším směrem, kam jsem postupně orientoval svůj profesní zájem a rozvoj.

Koučování, se kterým jsem se následně setkal, mě oslovilo svojí efektivitou a zejména dopadem do života koučovaných. V koučování se pro mě spojovala smysluplnost, práce s lidmi i možnost zúročit své zkušenosti. Přesto to trvalo ještě několik let, než jsem se k tomuto kroku odhodlal. Definitivním impulsem se koučování věnovat profesionálně byla náhlá změna zdravotního stavu mých rodičů. Uvědomil jsem si, že o této cestě uvažuji už velmi dlouho a je tedy čas "opustit jistoty" a věnovat energii tomu, co mi dává hlubší smysl. Po absolvování profesionálního tréninku dle mezinárodních standardů ICF jsem se tak definitivně vydal na cestu profesionálního kouče. Stále se průběžně vzdělávám (základy psychologie, integrativní koučink, NLP), protože koučování je cesta za mistrovstvím, která nikdy není u konce.

Kromě koučouvání jsem schopen působit i jako mentor v oblasti obchodu a managementu.


Při spolupráci si zakládám na:


 • důvěře
 • otevřenosti
 • respektu
 • porozumění

🤝 Vždy věřím v potenciál svých klientů a proto je s důvěrou provázím na cestě k úspěchu a naplněním jejich cílů. 🎯


Mezi témata, na které se rád zaměřuji patří:

 • osobní rozvoj
 • silné stránky
 • kariéra
 • komunikace
 • sebevědomí
 • seberealizace
 • obchod
 • podnikání
 • leadership

Nicméně vzhledem k tomu, že se mnou rezonuje tzv. life koučink, tak vlastně neexistuje téma, které by se života nějak nedotýkalo ...

Při koučování se vždy řídím Etickým kodexem ICF (Mezinárodní federace koučů).