Psychodiagnostika

CSMI - osobnostní profil

Tento profesionální test poskytuje podrobný psychologický profil ve vztahu k pozitivním i negativním modelovým situacím a stavům.

  • Jak budu reagovat v běžných i v extrémních situacích.
  • Jak budu zvládat překážky, komplikace, konflikty, výzvy atd.

Díky tomu je tak hodnocení prakticky zaměřeno na to, s čím může testovaná osoba skutečně přijít do styku.

Vlastní psychodiagnostický test probíhá on-line, takže si sami zvolíte místo a čas, které Vám nejlépe vyhovují.

Následně pak proběhne cca 1-2 hodinová interpretace výsledků s klientem.