Velká trojka

28.11.2020

1. Odpovědnost

Aby lidé mohli profesně růst je potřeba jim dát volnost.

💡 Jak moudře poznamenal generál George S. Patton: "Nikdy neříkej lidem, JAK mají co dělat. Řekni jim, CO mají udělat, a oni tě překvapí svou vynalézavostí."

Nemůžete dát lidem prostor bez jakékoliv struktury, ale dejte jim dostatek volnosti, aby mohli být kreativní. Nejlépe toho docílíte, když jim dáte tzv, "velkou trojku", tedy Odpovědnost, Pravomoc a Hodnocení.

Většině lidem se dává z těchto tří věcí nejsnadněji odpovědnost, protože víme, jak je důležitá a proto chceme, aby jí lidem kolem nás měli.

👉 Jednou z vlastností všech úspěšných lidí je právě to, že jsou schopni přijmout a nést odpovědnost.

Bohužel, pro některé lídry je pak těžké ponechat odpovědnost svým lidem poté, co jim ji předali. SLABÍ manažeři chtějí stále kontrolovat každý detail v práci svých lidí. Když se to stane, jsou lidé, kteří pod nimi pracují frustrovaní a nerozvíjejí se. Místo aby žádali větší odpovědnost, začnou se jí vyhýbat a být mnohdy až lhostejní.

💡 Chcete-li, aby vaši lidé nesli odpovědnost, musíte jim ji skutečně dát.

2. Pravomoc

Spolu s odpovědností musí jít pravomoc. Pokud nedáte lidem obojí, pokrok se nedostaví.

💡 Když Winston Churchill mluvil za druhé světové války k Dolní sněmovně, řekl: "Jsem váš zaměstnanec. Máte právo mě odvolat, budete-li chtít. Ovšem nemáte právo žádat po mně, abych nesl odpovědnost, aniž bych měl pravomoc jednat."

👉 Když se spojí odpovědnost a pravomoc, jsou lidé skutečně zmocnění k jednání.

Důležitým aspektem pravomoci je, že musí být potvrzena. Když poprvé dáváte pravomoc novému manažerovi, ve skutečnosti mu spíše dáváte "povolení mít pravomoc" než ji samotnou. Skutečnou pravomoc si musí teprve zasloužit.

3. Hodnocení

Když dáte lidem odpovědnost a pravomoc, jsou zmocněni k jednání. Musíte se ale také ujistit, že jednají správně. Proto přichází na řadu hodnocení. Skutečná odpovědnost totiž zahrnuje také ochotu nechat se hodnotit. Když poskytnete svým lidem správné prostředí, nebudou se bát hodnocení. Připustí své chyby a budou je chápat jako součást procesu učení.

Úkolem vedoucího je udělat si ČAS zkontrolovat jejich práci a v případě potřeby vyslovil upřímnou a konstruktivní kritiku. Je podstatné, aby vedoucí nového lídra podporoval, ale byl k němu současně také upřímný.

💡 Když byl Harry Truman uveden do prezidentského úřadu, předseda Sněmovny reprezentantů Sam Rayburn mu dal otcovskou radu: "Od nynějška kolem sebe budete mít spoustu lidí. Budou se snažit postavit okolo vás zeď a odříznout vás od jakýchkoliv jiných nápadů, než jsou jejich. Budou Vám říkat, jak jste skvělý člověk, Harry. Ovšem vy a já víme, že nejste." Poskytl mu tak hodnocení.

👉 Věřím, že je dobré být s lidmi často v kontaktu. Lídři, kteří čekají s odezvou až na roční hodnocení, si koledují o problémy. Lidé potřebují pravidelně slyšet, že pracují dobře, tak jako se potřebují dozvědět, když něco nedělají správně. To jim pomůže zlepšit se.