Síla přesvědčení

12.09.2020

V Indii, chovatelé slonů již stovky let používají stejnou techniku. Když jsou sloni ještě velmi malí, tak je chovatelé přivazují velmi silným lanem ke kůlu, aby nemohli utéci. Slůně z počátku zkouší tahat lanem bez zjevného výsledku, a to tak v něm pomalu vytváří přesvědčení, že bez ohledu na to, jak moc se snaží, tak to nejde. Když pak slon dospěje a chovatel chce, aby slon zůstal na místě, tak jediné, co musí chovatel slona udělat je přivázat jej malým kouskem běžného provazu ke kolíku v zemi a obrovský slon je držen na místě jen svojí myslí a přesvědčením, že se nedokáže uvolnit.

Podobné principy fungují i u lidí.

Vytváříme si TO, čemu věříme tím, že TO hledáme, a utvrzujeme se v tom, že TO najdeme.
Když TO totiž hledáme, tak TO tam většinou najdeme, i když TO tam vůbec není.

Např. manželka, která začne hledat na manželovi chyby, tak na něm také pravděpodobně nějaké najde. A čím více se na tyto chyby zaměří tím více chyb na něm najde a tím více chyb bude její partner dělat, protože ona to bude nevědomky podporovat.

👉 Lidé totiž skutečně splňují očekávání druhých, které o nich mají.

Byly na to provedeny i vědecké studie.

Třída studentů s podobnými schopnostmi a podobným IQ byla rozdělena do dvou tříd.

Jedné z učitelek bylo řečeno, že má třídu z nadprůměrnými schopnostmi a druhé učitelce bylo řečeno, že má třídu s podprůměrnými schopnostmi a že pravděpodobně to s nimi bude mít těžké.

Jak si myslíte, že vypadaly výsledky studentů na konci roku?

Výsledky studentů dopadly přesně podle očekávání učitelek.

V prvním případě byly výsledky studentů skutečně nadprůměrné přesně tak, jak paní učitelka očekávala.
Ve druhé skupině dosáhly studenti podprůměrných výsledků přesně tak, jak to do nich druhá paní učitelka projektovala a přesně tak, jak očekávala.

👉 Totiž to, čemu věříme, to, jaké máme přesvědčení ohledně druhých lidí, to vytváří u druhých lidí očekávané výsledky.

Pokud se tedy budete někdy příště dívat na chování nějakého člověka a budete si myslet, že se chová nevhodně, tak pamatujte na to, že je to pouze vaše vnímání. Vy projektujete svoje vnímání do té osoby, ale to vnímání je součástí vás samých.

💡 Mnohdy tedy pro změnu toho, co se děje ve vnějším světě pomůže změnit to, co se děje uvnitř nás samých 😊. 


Na závěr malé "podobenství" se čmelákem

Vědci z NASA před několika lety chtěli prozkoumat čmeláka, protože se domnívali, že tento malý hmyz skrývá zatím neodhalené tajemství létání. Již dlouhou dobu nebylo totiž nikomu jasné, jak tak malá křídla mohou vytvořit účinný vztlak pro relativně velký a chlupatý trup? A jak se může oblé těleso v letecké poloze, která porušuje zákony aerodynamiky pohybovat vzduchem tak účinně?

Vědci se tedy pustili do studie čmeláka, aby odhalili jeho tajemství. Vytvářeli hypotézy, podrobně jej zkoumali, natáčeli při letu a následně vše analyzovali, pitvali jej, porovnávali s jinými druhy, měřili. Po týdnech úsilí došli k jednoznačnému závěru, že čmelák podle našich znalostí aerodynamiky a principů létání, létat nemůže. A přesto létá. 

Když se jich pak novináři ptali, jak si to vysvětlují, tak jeden z vědců jim odpověděl: "Bůh i při své dokonalosti toto zřejmě opomněl čmelákovi sdělit." A jelikož tedy čmelák doteď neví, že nemůže létat, tak je pro něj létání zcela normální. 😊

V našem životě, když jsme ještě dětmi, tak pro nás také neexistují žádná omezení a až milující rodiče, učitelé a společnost nám vysvětlí, že to je jinak ...

Jak říkal Henry Ford: "Jestliže si myslíte, že můžete, nebo si myslíte, že nemůžete, tak máte nepochybně pravdu."

👉 Čmelák je přesvědčen, že létat může a ani ho žádná jiná varianta nenapadne. To samé platí i pro naše životy jen je potřeba někdy méně poslouchat okolí a začít vnímat více sebe 😊.