MINDSET – jen moderní termín, nebo je za tím něco víc?

16.05.2020

Celé měsíce jste pracovali na projektu, který nakonec nevyšel.
Týdny jednáte s klientem, aby vám nakonec řekl, že koupil produkt u konkurence.

Obojí jsou situace, kdy byste se nejraději sesunuli jako domeček z karet a sekli se vším. S neúspěchem se potýkáme všichni, jak ale dosáhnout toho, aby nás neúspěch neumlčel na týden, ale abychom se s ním dokázali co nejrychleji vyrovnat a jít zase dál?

Carol Dweck, profesorka psychologie na Stanfordu popsala v roce 2012 dva typy myšlení - růstové a fixní (growth and fixed mindset).

Tyto dvě rozdílná nastavení mysli rozhodují, zda jsme v životě úspěšní či nikoli.

Fixní mindset - přesvědčení, že "jsem, jaký jsem a moc na tom nezměním."
Growth mindset - vědomí, že učením, překonáváním výzev a překážek se mohu zlepšit a změnit.

A jak to potom vypadá v praktickém životě?

Člověk s fixním nastavením se soustřeďují na svůj údajný talent a inteligenci, měří jimi vlastní úkoly a mají sklon vzdávat nebo obcházet ty, které vidí jako nerelevantní nebo "pod svoji úroveň".

Výsledkem je postupné slábnutí sebevědomí, kompenzované pohrdáním věcmi, kterým okamžitě a snadno nerozumíme, strach, aby naše inteligence nebyla odhalena jako švindl, a tendence svádět odpovědnost za neúspěch na jiné.

Lidé s růstovým nastavením se místo sebe samých zabývají zadaným úkolem. Překonávání překážek je pro ně výzvou a každá nová dovednost, kterou tím získají, jim dodává nové sebevědomí, optimismus a odvahu k dalším výzvám.

To, co se nám na někom jeví jako talent, je téměř vždy výsledkem námi neviděného, dlouhého neúnavného učení, experimentování, sebekázně, chybování a napravování. Touhy nad překážkami vítězit.

Přestože nás aspekty naší osobnosti (například citlivost k chybám a nezdarům) mohou předurčovat k určitému typu myšlení, jsme schopni toto myšlení různými způsoby rozvinout a přetransformovat.

Jak přemýšlíte?

Rozdíl mezi růstový a fixním myšlením je snadno odlišitelný. Sami si popravdě odpovězte na tyto otázky:

  • Díváte se na obtížné situace jako na problémy nebo na výzvy?
  • Věříte, že jste se narodili s určitou dávkou inteligence, kterou nemůžete změnit?
  • Věříte, že jste se narodili s určitou dávkou talentu, který nemůžete ovlivnit a buď jste v něčem holt dobří nebo špatní?
  • Jak přijímáte zpětnou vazbu?
  • Zkoušíte rádi nové věci, nebo se držíte toho, co už znáte?
  • Vidíte snahu jako cestu k úspěchu?
  • Můžete ovlivnit svou reakci na věci, které se vám dějí?

Pokud jste zjistili, že jste spíše na straně fixního myšlení (nemáte rádi kritiku, často si stěžujete nebo věříte, že jste v něčem špatní, a tak to je), udělejte první krok k transformaci mindsetu a uvědomte si, že všechny své vlastnosti můžete změnit.

Zde si můžete udělat krátký test svého mindsetu zdarma.

A jaký mindset převažuje v současné společnosti?

Zkuste se zamyslet.
Co vidíte ve svém okolí?

Dle mé zkušenosti bohužel stále převažují lidé fungující ve fixním nastavení. Tedy zůstávají neúspěšní, závistiví a pomstychtivý. Zvyklí na pohodlný život bez nasazování velkého úsilí, žijící na útraty druhých a na dluh.

Úspěchu a prosperity však dosahují ti, jež fungují v růstovém nastavení. Těch sice zatím není většina, ale existují a jsou velkou inspirací pro všechny ostatní. A nezapomeňte, že to, kterým z těchto způsobů přemýšlíte, ovlivní celý váš život.