KOUČ HLAVOU I SRDCEM

Čas, který věnujeme sobě je ta nejlepší investice.

O koučování

Koučování pomáhá:


  • uvědomit si, co přesně chci a proč,
  • s objevením možných cest, jak toho dosáhnout,
  • s odvahou k vykročení a vytrvání na vybrané cestě,
  • získat pohled na svou situaci z více úhlů pohledu,
  • s nalezením toho nejlepšího řešení své situace,
  • se zvýšením zodpovědnosti a důvěry v sebe,
  • se zlepšením výsledků a vztahů.

Přínos koučování je zejména v tom, že klient sám objevuje, rozvíjí a posiluje svůj vlastní potenciál, získává větší důvěru ve své síly, větší jistotu ve svých rozhodnutích a odvahu přijmout zodpovědnost za svůj život
Vede ke zvýšení pracovní výkonnosti stejně jako k větší radosti a celkové spokojenosti

Začněme spolupracovat na změně

Koučování se primárně zaměřuje na budoucnost

Oproti psychologii nehledá příčiny problémů v minulosti, ale cílí na jejich konstruktivní řešení.

Koučování je vhodné pro lidi, kteří se chtějí efektivně rozvíjet. Každý člověk má totiž v sobě daleko větší potenciál, než je to, čeho momentálně v životě dosahuje. A právě koučování pomáhá dosáhnout víc a dokázat to, co v životě skutečně chceme.

Přínosy koučinku byly zcela prokazatelně zmapovány v mnoha průzkumech, na které se můžete podívat zde.

Malé srovnání jednotlivých přístupů

JAK SE NAUČIT PLAVAT 🙂

Psychoterapeut:

Pomůže vám odhalit, jaké jsou vaše psychické blokády v tom, abyste vlezli do vody. Analyzuje s vámi vaši minulost a najde spojitost mezi dosavadními zkušenostmi a prožitky a schopností naučit se plavat. Poté odhalí, jaké obavy a strachy z toho mohou pramenit a pomůže vám je před vaším prvním vstupem do vody odstranit. 

Poradce:

Přinese vám poutavý manuál s přesným popisem, jak dokáže plavat stávající mistr světa. O plavání se dozvíte téměř všechno. Konzultant vám vysvětlí princip a styly plavání ze všech úhlů pohledu, které si budete přát. Poté odejde a kontaktuje vás za šest měsíců, aby zjistil, co dalšího vám může nabídnout. 

Mentor:

Podrobně vás seznámí se svými vlastními zkušenostmi, když se učil plavat sám. Popíše vám, jak se naučil zvládat techniku. Vysvětlí vám, jak zvládnul správné dýchání, popíše, co všechno musel podniknout, než se dostal na úroveň zkušeného plavce. Poté bude se zájmem sledovat, jestli děláte stejné chyby. Bude vás opravovat a povede vás do té doby, dokud nebude schopni plavecký styl dobře zvládat. 

Kouč:

Nejprve se vás zeptá "proč se to chcete naučit?". Kouč je pevně přesvědčen o tom, že to dozajista zvládnete, bude vás povzbuzovat a bude-li třeba, ochotně poběží pro záchranný kruh. Bude neustále podporovat vaši vůli, pomůže vám vyzdvihnout vaše pokroky. To, že on sám nikdy závodně neplaval, vás nenapadne ani poté, co vesele a s chutí rozrážíte svými tempy vlny, zatímco on zůstane udýchaně stát se záchranným kruhem v ruce.